• JAKUBY 2022!

     • JAKUBY 2022

      Znamy już zwycięzców plebiscytu JAKUBY 2022. Oto oni, najlepsi z najlepszych...

      Mózg roku - Adrian Choptiany

      Talent roku - Aleksandra Maszyńska

      Indywidualność roku - Rafał Winnicki

      Pomocna dłoń - Magdalena Żabińska

      Społecznik roku - Małgorzata Guź

      Najsympatyczniejsza dziewczyna - Klaudia Kruszelnicka

      Najsympatyczniejszy chłopak - Jakub Kłosowski

      Sportsmenka roku - Małgorzata Biegańska

      Sportowiec roku - Bartłomiej Śliwiński

      Zgrywus roku - Mateusz Jurczak

      Para roku - Aleksandra Maszyńska i Paweł Zalcman

      GRATULUJEMY!!!

      Foto JAKUBÓW...

      Foto z uroczystości pożegnania klas maturalnych...

       

     • Gala kampanii na rzecz świadomości autyzmu

     • KAMPANIA na RZECZ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

      Nie bądź zielony w temacie autyzmu…

      „Nie bądź zielony w temacie autyzmu, w kwietniu bądź niebieski” to kampania społeczna zorganizowana w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im. Jana III Sobieskiego i Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie pod honorowym patronatem pana Zdzisława Brezdenia, Starosty Oławskiego. Jej realizacja rozpoczęła się w marcu, tuż przed Światowym Miesiącem Świadomości Autyzmu, którym jest kwiecień. Celem Kampanii było uświadomienie jak największej liczbie osób, czym jest autyzm. Hasło towarzyszące kampanii miało na celu wskazanie, jak przeciwdziałać dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin oraz jakie zmiany można wprowadzić w przestrzeni publicznej, by polepszyć im jakość życia.

      22 kwietnia w auli LO Nr I odbyła się uroczysta gala połączona z podsumowaniem działań prowadzonych w ramach Kampanii. W obecności zaproszonych gości – pani Magdaleny Bronowickiej-Romei, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia, pana Witolda Niemirowskiego – Wicestarosty Oławskiego oraz nauczycieli i uczniów z całego powiatu i oławskich mediów, pani Małgorzata Peremicka – dyr. szkoły i pan Wicestarosta wręczyli nagrody laureatom konkursów – łącznie 41 uczniom z powiatu oławskiego i podziękowania dla prawie 20 nauczycielom, którzy zechcieli zaangażować się w różnorodne działania.

      Uczestnicy gali mogli obejrzeć film pt. „Kim jestem?” nakręcony przez uczniów byłego Gimnazjum nr 1 w Oławie w 2016 r., wysłuchać aktywnej prelekcji o prawdzie i mitach związanych z autyzmem, przygotowanej przez panią Iwonę Szczerbę – psychologa w LO Nr I oraz koncertu zespołu wokalnego i występu skrzypaczki, Neli Komornickiej, przygotowanych przez prof. Aleksandrę Skibińską-Brzezicką. Całość poprowadzili uczniowie – Kaja Sikorska i Adrian Marcinkowski. Gala będzie transmitowana przez OTvK.

      Powiatowe i szkolne konkursy w ramach Kampanii przeprowadzono ze względu na fakt, iż uczniowie ze SPE często są ekspertami z wąskich dziedzin. Wśród nich znalazły się:

      • Powiatowy Konkurs Międzyjęzykowy „Język na topie”, w którym wzięło udział 130 uczestników z czterech szkół ponadpodstawowych powiatu oławskiego. Quiz online obejmował zagadnienia z trzech języków – polskiego, angielskiego i niemieckiego, a jego organizacją i koordynacją zajęli się nauczyciele dwóch szkół: panie Katarzyna Bandura i Joanna Petruś-Marczyńska z Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy oraz panie Marta Raer i Jolanta Szewczyk z Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego. Laureatami konkursu w powiecie zostali: Katarzyna Majcherkiewicz – I miejsce, Maja Ferkaluk – II miejsce (uczennice CKZiU w Oławie), Julia Wygaś – III miejsce (LO Nr I w Oławie). Wyróżniono 20 uczniów. Plakat promujący konkurs zaprojektowało dwoje uczniów z Zespołu Szkół: Daria Buchwald i Hubert Micorek, a jego popularyzacją w mediach szkolnych zajęła się Aleksandra Rożniatowska, uczennica tej samej szkoły.
      • Szkolny Konkurs Plastyczny „Autyzm – wiem, rozumiem, pomagam” zorganizowany i przeprowadzony w LO Nr I przez prof. Ingę Sławik-Kubiak. Autorzy konkursowych plakatów pochylili się nad zagadnieniem autyzmu, aby w metaforyczny sposób oddać to, czego dowiedzieli się o spostrzeganiu świata przez osoby ze spektrum. Laureatami konkursu zostali: Dominika Tatar – I miejsce, Eryk Nowak – II miejsce, Nikola Płacheta – III miejsce.
      • Szkolny Niebieski e-Konkurs Geograficzny, który przygotowała w LO Nr I prof. Małgorzata Pietrzycka. Zakres konkursu wykraczał poza podstawę programową i sprawdzał wiedzę o tym, co w geografii niebieskie: m.in. flagach, minerałach, rzekach, jeziorach, zwierzętach i ciałach niebieskich. Dlaczego? Bo jeśli nie jest się zielonym z geografii, warto było sprawdzić, czy jest się niebieskim. A najbardziej niebiescy okazali się: Michał Marcinów – I miejsce, Łukasz Reszczyński – II miejsce, Wiktor Zawiślak – III miejsce.
      • Kreowania w społeczeństwie pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnościami dotyczył temat kwietniowej edycji szkolnego projektu literackiego „Opowiadanie Miesiąca”. Za nadesłaną pracę nagrodzono Emilię Słoninkę. Podziękowania otrzymały również: Anna Władyka i Oliwia Żarowska. Koordynacją projektu w szkole zajmują się nauczyciele: panie – Barbara Bazylewicz-Smarż, Marta Raer, Aleksandra Skibińska-Brzezicka, Jolanta Szewczyk i pan Piotr Wróbel.
      • W ramach kampanii nagrodzono również uczniów szczególnie wrażliwych na los najsłabszych, którzy reprezentowali nasz powiat w „Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym – Pomóż Ocalić życie bezbronnemu”. Pamiątkowe dyplomy otrzymali: Antoni Zendwalewicz ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie oraz Martyna Kruk i Weronika Kruk z LO Nr I. Opiekę nad konkursem w SP nr 6 sprawowała prof. Jolanta Szewczyk, a w LO Nr I prof. Piotr Wróbel.

      Podnoszeniu świadomości o autyzmie służył także przygotowany przez Samorząd Uczniowski LO Nr I wraz z prof. Aleksandrą Skibińską-Brzezicką tzw. „Dzień na Niebiesko” oraz warsztaty dla klas realizowane przez przedstawicieli Samorządu w ramach godzin wychowawczych. Klasy, które 1 kwietnia przyszły w całości ubrane na niebiesko do szkoły i udokumentowały to na zdjęciach wysłanych do szkolnych mediów, otrzymały niespodzianki – bony na klasową pizzę ufundowane przez Radę Rodziców, Dyrekcję i Nauczycieli LO Nr I.

      Wśród działań skierowanych nie tylko do uczniów, ale również do nauczycieli, znalazła się zorganizowana online konferencja pt. „Autyzm. Większa wiedza, większa pomoc”. Przygotowała ją prof. Blandyna Rosół-Niemirowska we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oławie, angażując w jej poprowadzenie sześciu nauczycieli – specjalistów z różnych szkół – panią Halinę Pawińską – wicedyrektora Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Oławie, panie Marzenę Kuriatę i Annę Jedynak-Wypych ze Szkoły Podstawowej nr 4, panie Barbarę Zawiślak-Kotwicę, Anetę Ratke i Danutę Ostrowską-Szczupał ze Szkoły Podstawowej nr 6 i panią Andżelikę Zagórską, mamę jednego z uczniów LO Nr I. W konferencji wzięło udział około trzydzieściorga nauczycieli z powiatu oławskiego.

      Pani Barbara Ostafijczuk, przedstawicielka rodziców LO Nr I, pani Barbara Zawiślak-Kotwica, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 6 i pani Marzena Kuriata z SP nr 4 w ramach Kampanii przygotowały dla uczniów LO Nr I zajęcia z preorientacji zawodowej w Stowarzyszeniu „Tęcza” w Oławie, w pracowni integracji sensorycznej w SP nr 6 i spotkanie z bajką terapeutyczną w LO Nr I.

      Organizatorzy Kampanii bardzo dziękują sponsorom nagród: Starostwu Powiatowemu w Oławie, sieci gastronomicznej KurczePieczone, Ośrodkowi Współpracy Europejskiej w Oławie, basenom miejskim Termy Jakuba, wydawnictwu Hueber. Wśród nagród znalazły się m.in. kubki wykonane wg autorskiego projektu uczennicy LO Nr I – Karoliny Jóźków – w Warsztatach Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia „Tęcza”.

      Koordynatorzy Kampanii: Jolanta Szewczyk i Katarzyna Bandura

      Fot. Nikola Pazowska 2Ep

      Foto...

     • Integracja sensoryczna 2Cp

     • W ramach Kampanii na Rzecz Świadomości Autyzmu

      Preorientacja zawodowa w gabinecie SI

      12 kwietnia klasa 2Cp wraz z prof. J.Szewczyk wybrała się do Szkoły Podstawowej nr 6 w Oławie na warsztaty o terapii integracji sensorycznej. Zajęcia przeprowadziła pani, która jest ekspertem w tym temacie. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak wygląda gabinet do terapii SI oraz poznaliśmy drogę zawodową, jaką przebyła pani Barbara Zawiślak-Kotwica, by zostać terapeutą sensorycznym. Na koniec mogliśmy spróbować aktywności wykorzystywanych do wyzwalania konkretnych reakcji sensorycznych. Do szkoły wróciliśmy zadowoleni, bogatsi o nową wiedzę oraz wdzięczni za możliwość uczestnictwa w warsztatach.

       

      Klasa 2 Cp serdecznie dziękuje pani Barbarze Zawiślak-Kotwicy za pasję, z jaką przygotowała i poprowadziła dla nas zajęcia!

      Karolina Kłaczek

      Foto...

     • Preorientacja zawodowa w Tęczy

     • W ramach Kampanii na Rzecz Świadomości Autyzmu

      Preorientacja zawodowa w „Tęczy”

      8 kwietnia klasa 2Ap wraz z wychowawczynią Jolantą Szewczyk odwiedziła Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom ,,Tęcza" w Oławie.

      Na wstępie powitała nas pani prezes Wiesława Pohoriło oraz pani Barbara Ostafijczuk (mama jednej z uczennic). Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych i przydatnych rzeczy na temat funkcjonowania organizacji, a następnie zostaliśmy oprowadzeni po poszczególnych salach, w których odbywają się zajęcia osób objętych terapią. Mieliśmy także szansę spędzić z nimi niezwykle miło czas, lepiej ich poznać oraz wziąć udział w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które obejmują m.in. arteterapię (leczenie sztuką) oraz pracownię gospodarstwa domowego, komputerową, ceramiczną, umiejętności zawodowych oraz doświadczania świata. Ta ostatnia wywarła na nas szczególnie duże wrażenie. Mieliśmy także okazję ujrzeć i dowiedzieć się więcej o fizjoterapii osób niepełnosprawnych. Na końcu zostaliśmy zaproszeni na kompot oraz ciasta: marchewkowe i krówkowe, wykonane przez obsługę restauracji ,,Chochelka".

      Bardzo dziękujemy wszystkim za gościnę, mając nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy. Szczególnie dziękujemy pani Barbarze Ostafijczuk za profesjonalne przygotowanie dla nas zajęć z preorientacji zawodowej. Czuliśmy się ciepłem przyjęcia i pobytem w „Tęczy” zaszczyceni!!!

      Laura Rzepka

      Foto...

     • Opowiadanie kwietnia

     • Opowiadanie kwietnia

      Kwietniowa edycja szkolnego projektu literackiego związana była ze społeczną Kampanią na Rzecz Świadomości Autyzmu prowadzoną w szkole. Chętni mieli napisać opowiadanie promujące pozytywny wizerunek osób z różnymi niepełnosprawnościami lub wykorzystujący motyw koloru niebieskiego, oznaczającego solidarność z osobami ze spektrum.

      Na projekt wpłynęły trzy prace. To przede wszystkim wynik uczniowskiego głosowania dał zwycięstwo opowiadaniu Emilii Słoninki w kl. 3Ep (pseudonim Fiołek). 22 kwietnia podczas gali podsumowującej działania prowadzone w szkole w ramach kampanii Emilia odebrała dyplom i nagrodę, a Anna Władyka z kl. 2Ap i Oliwia Żarowska z kl. 3B podziękowania wraz z symbolicznymi upominkami (zdjęcia z wręczenia nagród znajdują się w relacji z gali).

      Gratulujemy!

      Koordynatorzy projektu

      2022_-_Kwiecien_-_Fiolek.pdf

      2022_-_Kwiecien_-_Firanna.pdf

      2022_-_Kwiecien_-_Mniszek.pdf

     • Młodzież zapobiega pożarom

     • Z prawdziwą przyjemnością i dumą informuję, że tegoroczną XLV edycję Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, w kategorii wiekowej szkół ponadpodstawowych zwyciężył Michał Marcinów uczeń z klasy 2Cp.

      13 kwietnia 2022 Michał został laureatem Turnieju na szczeblu miejsko-gminnym, dziś 21 kwietnia wywalczył laur zwycięstwa na szczeblu powiatowym. 27 maja w Lubiążu odbędzie się  konkursowe zmaganie na szczeblu wojewódzkim – tam Michał będzie reprezentował Powiat Oławski.

      Gratulacje i wielkie brawa!

      I.S-K.

      Foto...

     • Wielkanocna Paka Dla Dzieciaka

     • Finał akcji Wielkanocna Paka dla Dzieciaka

       

      Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

      Z przykrością informujemy, że znowu okazałyśmy się ludźmi małego serca... Nie przygotowałyśmy dostatecznej ilości toreb, by pomieścić przehojne dary, jakie złożyliście na nasze ręce dla Dzieci z Ukrainy, dla których ta Wielkanoc na pewno nie wiąże się z radosnym oczekiwaniem na jej przyjście. I bardzo się z tej małości naszych serc cieszymy, bo dzięki temu nasza wdzięczność jest przeogromna. Wielkanocne paki trafią do Dzieci przyjętych przez Rodziny naszych Uczniów i Nauczycieli.

      Dziękując Państwu za słodkości dla Maluchów, w imieniu opiekunów i członków Szkolnego Koła Wolontariatu życzymy, aby te święta stały się okazją do otwarcia naszych serc na działanie DOBRA, abyśmy byli jego przekazicielami wśród najbliższych i wśród tych, do których nas posyła.

      Pozdrawiamy serdecznie!
      Opiekunki Szkolnego Koła Wolontariatu:
      Aleksandra Skibińska-Brzezicka, Małgorzata Pietrzycka i Jolanta Szewczyk

      Foto...

     • Na wystawie Van Gogha

     • Drugoklasiści na wystawie dzieł Van Gogha


      1 kwietnia klasy 2Cp i 2Bp wraz z wychowawcami i Panią Psycholog wybrały się do Wrocławia na wystawę największych dzieł Vincenta Van Gogha. Po przyjeździe do Instytutu Automatyki Systemów (gdzie znajdowała się ekspozycja) uczniowie spędzili godzinę na oglądaniu pięknych dzieł, słuchając przy tym gry na fortepianie. Wystawa była piękna i relaksująca.
      Wszyscy robili zdjęcia i nagrywali filmy. Po upływie godziny klasy przedostały się autokarem do Pasażu Grunwaldzkiego, gdzie miały czas na rekreację. Około godziny 15:00 wróciły do Oławy pełne pięknych wspomnień.

      Fot. i tekst: Hanna Golec

     • Język na topie

     • W ramach Kampanii na Rzecz Świadomości Autyzmu

      Powiatowy Konkurs Językowy „Język na topie”

      1 kwietnia br. chętni uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Językowym „Język na topie”. Rozwiązywano quiz online, który w 55 pytaniach obejmował zagadnienia z trzech języków. Część zadań dotyczyła związków frazeologicznych z języka polskiego. Pozostałe zagadnienia obejmowały ogólną wiedzę na temat zjawisk językowych krajów angielskiego i niemieckiego obszaru językowego.

      Organizacją i czuwaniem nad prawidłowym przebiegiem konkursu „Język na topie” zajęli się nauczyciele dwóch szkół: Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie oraz Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy w Oławie. Plakat konkursowy zaprojektowało dwoje uczniów z ZS w Oławie – Daria Buchwald i Hubert Micorek. Konkurs był częścią kampanii na rzecz świadomości autyzmu, która odbywa się co roku w miesiącu kwietniu. Laureatami szkolnego etapu konkursu „Język na topie” zostali: Julia Wygaś 2Cp, Laura Rzepka 2Ap, Natalia Gallus 1Cp, Maja Markowska 2Cp i Mateusz Moczker 3B.

      Gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczny udział w konkursie. Podsumowanie etapu powiatowego wraz z uroczystą galą kończącą kampanię oraz wręczenie nagród na etapie szkolnym i powiatowym odbędzie się 22 kwietnia 2022 w auli Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie.

      Patronatem Konkurs oraz Kampanię objęło Starostwo Powiatowe w Oławie, a sponsorami nagród są: Starostwo Powiatowe w Oławie, sieć gastronomiczna KurczePieczone, Ośrodek Współpracy Europejskiej w Oławie, baseny miejskie Termy Jakuba, wydawnictwo Hueber.

      Koordynatorzy konkursu:

      LO Nr I – M.Raer i J.Szewczyk

      ZS – K.Bandura i J.Petruś-Marczyńska

      Fot. M.Pietrzycka

     • Erasmus+ na Sycylii

     • Erasmus+ "Paszport do przyszłości"

      Sycylia - dolce vita!

      Nasz pobyt na Sycylii to przygoda, której nigdy nie zapomnimy! A wszystko zacząło się normalnie, czyli pod wieżą ciśnień :-) W niedzielny poranek, 20 marca, wyruszyliśmy w składzie 10 uczniów i 2 nauczycieli, autokarem do Katowic, aby stąd odlecieć samolotem do Katanii. Z Katanii też autokarem udaliśmy się do miejsca docelowego, gdzie mieści się nasza partnerska szkoła, czyli małego, ale pełnego uroku miasteczka Palazzolo Acreide. Tu czekali już na nas nasi gospodarze, u których mieliśmy spędzić najbliższy tydzień. Program naszego siedmiodniowego pobytu obejmował zajęcia w szkole oraz wyprawy krajoznawcze. Zwiedziliśmy m.in. Palazzolo Acreide, górę Etnę, Taorminę, Syrakuzy, Agrigento i Katanię.

       

      Raport z wyjazdu na Sycylię

       

      Zapewne wszyscy jesteście ciekawi, jak spędziliśmy osiem dni na Sycylii. Pozwólcie, że spróbujemy opisać to niezapomniane przeżycie.

       

      20 marca

      Już w niedzielę, kiedy to stawialiśmy pierwsze kroki na włoskiej wyspie, mieliśmy okazję zapoznać się z włoskimi rodzinami goszczącymi oraz spróbować potraw przez nich przyrządzonych.  Zwiedziliśmy także ich urocze miasteczko – Palazzolo Acreide.

      21 marca

      W poniedziałek oglądaliśmy interesujące prezentacje, przygotowane przez przedstawicieli wszystkich państw biorących udział w tym projekcie (Litwy, Portugalii, Włoch i rzecz jasna Polski). Nie przechwalając się, myślę, że nasza polska prezentacja na temat Matematyki jako punktu wyjścia do ustalania wzorców przyrodniczych i demograficznych, wypadła najlepiej (nie twierdząc, że pozostałe prezentacje nie były interesujące). Nasze koleżanki przygotowały się do tego bardzo profesjonalnie, dzieląc się z naszymi zagranicznymi znajomymi wieloma przydatnymi informacjami. Mieliśmy także okazję lepiej się nawzajem poznać, przygotowując projekt biznesu w wielonarodowościowych grupach. Niektóre pomysły miały naprawdę duży potencjał! I wszyscy pewnie chętnie oglądnęlibyśmy, jak zostają wprowadzone w życie przez taką wielokulturową grupę. Po spróbowaniu kolejnych włoskich pyszności, wszyscy razem udaliśmy się na edukacyjny spacer po Palazzolo Acreide. Choć miasteczko zdecydowanie nie należy do największych (zamieszkuje je nieco ponad 9 tys. osób), zachwycało swoją architekturą (przejawiającą się przede wszystkim w postaci pięknych kościołów, w tym znajdujące się na liście UNESCO: Kościół Św. Sebastiana i Bazylika Św. Pawła). Poniedziałek był również jedynym dniem, kiedy to spotkał nas deszcz!

      22 marca

      We wtorek poznaliśmy Sycylię od jej malowniczej, ale i zdecydowanie ekscytującej strony. Mianowicie udaliśmy się na znajdującą się na liście UNESCO i będącą najwyższym (3357 m n.p.m.) wulkanem w Europie Etnę! Chyba każdy poczuł dreszczyk emocji, gdy pierwszy raz ujrzał przez autobusowe okno jej dymiący krater. Jednakże nie dajcie się zwieźć temu poczuciu gorąca związanego z myślą o aktywnym wulkanie. Chodziliśmy tam po śniegu! Etna zdecydowanie zachwyciła nas rozpościerającym się u jej podnóża widokiem, ale nie zabrakło też czasu, na małą bitwę na śnieżki. Nasz trzeci dzień nie zakończył się jednak na Etnie. Mieliśmy również okazję zobaczyć starożytną Taorminę i jej przepiękny teatr grecki zbudowany w III wieku p.n.e.. Trudno wyjść z podziwu, że został on zbudowany tak dawno temu i wciąż wywołuje niesamowite wrażenie. Uroku dodaje mu również jego położenie, gdyż wzniesiony został na klifie, za którym rozciąga się przepiękne turkusowe Morze Jońskie.

      23 marca

      Środa to dalszy czas matematycznych prezentacji. Dowiedzieliśmy się m.in. jak matematyka wpływa na humanizm, muzykę czy też architekturę. To w ten dzień dzieliliśmy się przepisami na nasze tradycyjne potrawy (aż chciało by się ich wszystkich spróbować) oraz głosowaliśmy na najlepsze zdjęcie konkursu fotograficznego „Matematyka w obiektywie”. To Litwie przypadła zasłużona wygrana, jednakże nasze polskie fotografie również zostały docenione, dzięki czemu mogliśmy zdobyć wyróżnienie. W porze popołudniowej udaliśmy się zaś na zwiedzanie kolejnego greckiego teatru, lecz znajdującego się w Palazzolo Acreide. Po dość męczącej wspinaczce pod górę, mogliśmy nacieszyć wzrok pięknymi widokami i pozostałościami po starożytnej cywilizacji, nie tylko w postaci teatru, ale również wydrążonych w skale katakumb. Zdecydowanie było to warte tego wysiłku!

      24 marca

      W czwartek udaliśmy się do doliny świątyń – Agrigento. To urokliwe miejsce, przesiąknięte wielkością naszych starożytnych przodków, powitało nas nie tylko zapierającymi dech w piersiach budowlami typu greckiego, ale również słoneczną pogodą. Wraz z przewodnikiem poznawaliśmy historię tego niegdyś bardzo pożądanego przez wszystkie cywilizacje miejsca i nawet mogliśmy zobaczyć, jak wyglądał ślub w tamtych czasach. Zdecydowanie zapadnie nam to w pamięć, gdyż jedna z naszych koleżanek mogła zagrać pannę młodą. W tym miejscu znajdowało się aż jedenaście świątyń, jednak do dziś zachowały się tylko cztery. Po pożegnaniu się z tym przesiąkniętym kulturą miejscem, udaliśmy się na wspólny obiad, zaś później, w San Leone, mogliśmy nareszcie spotkać się bezpośrednio z morzem. Myślę, że każdy oczekiwał tego momentu i cieszyliśmy się jak dzieci, gdy nasze buty napotkały piasek, a oczy dostrzegły morskie fale. Odważniejsi zamoczyli nawet stopy w wodzie.

      25 marca

      Piątek był niestety naszym ostatnim dniem z rodzinami goszczącymi. Rano udaliśmy się do szkoły na ceremonię rozdania certyfikatów, zaś później pojechaliśmy do bajecznych Syrakuz. Malownicze miasto, położone nad morzem, zachwycało na każdym kroku. Przepiękne budowle takie jak teatr grecki czy barokowa katedra, dalej morze i jeszcze to jedzenie! W takich chwilach człowiek czuje, że żyje. Wieczorem zaś wszyscy udaliśmy się na wspólną kolację pożegnalną w Palazzolo Acreide. Mogliśmy spróbować wielu rodzajów pizzy, gdzie każda zachwycała swoim smakiem. Był to zdecydowanie udany wieczór pełen rozmów i dobrego jedzenia.

      26 marca

      Sobota rano był to czas pożegnania. Ciężko było się rozstać z ludźmi, z którymi mieliśmy okazję spędzić tyle czasu na dobrej zabawie, ale i nauce nowych rzeczy. Dla nas wszystkich była to emocjonująca chwila, jednak rozstaliśmy się z obietnicą ponownego spotkania, gdy los na to pozwoli. Tego dnia grupy z Litwy i Portugalii udały się bezpośrednio na lotnisko, by powrócić do swoich krajów, zaś my mogliśmy zwiedzić Katanię. Wielkie miasto również nas nie rozczarowało. Odwiedziliśmy kolejne piękne miejsca począwszy od Piazza del Duomo – Placu Katedralnego, gdzie w otaczających go budynkach dominuje typowy barokowy styl wschodniej Sycylii, tzw. barok sycylijski. W centrum Placu Katedralnego znajduje się słynna Fontanna Słonia – słoń ten wyrzeźbiony z lawy jest symbolem Katanii. Następnie, zwiedziliśmy podziemne termy – Terme Achilleane – znajdujące się tuż pod katedrą i będące jednym z najważniejszych zabytków epoki rzymskiej w Katanii, muzeum z tarasem widokowym (można było dostrzec stamtąd Etnę!) oraz monumentalny klasztor Benedyktynów, klejnot późnego baroku sycylijskiego, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to drugi co do wielkości klasztor benedyktynów w Europie, zaraz po klasztorze Mafra w Portugalii. Dziś klasztor jest siedzibą Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Katanii.

      Wieczorem natomiast zjedliśmy wspólnie sycylijską kolację przy klimatycznej muzyce wygrywanej na saksofonie. Było to przepiękne zakończenie tego dnia.

      27 marca

      W niedzielę zaś mogliśmy już wrócić do Oławy, wciąż jednakże wspominając naszą włoską przygodę. Piękne wspomnienia, niezapomniane chwile, nowe znajomości oraz zdobyta wiedza na pewno pozostaną z nami na długo, miejmy nadzieję, że nawet na zawsze. Dobrze być jednak w domu
      i móc się z wami tym wszystkim podzielić.

       

      W wyjeździe na Sycylię brali udział: 

      Opiekunowie

      prof. Barbara Guglas

      prof. Piotr Wróbel

       

      Uczniowie

      Kaja Weronika Sikorska, 3Ep

      Adrian Karol Marcinkowski, 2Cp

      Daniel Dariusz Bajor, 3Ep

      Sara Katarzyna Ostafijczuk, 2Ap

      Karolina Martyna Jóźków, 2Bp

      Julia Martyna Świerczok, 3Dp

      Kaja Wiktoria Januszkiewicz, 3Dp

      Jeremi Barabach, 3Ep

      Szymon Piotr Bereźnicki, 2Ap

      Franciszek Michniacki, 2Ap

       

      Foto...

      Więcej zdjęć...