• Portret rodzinny w szarości

      • Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie

       Wszystkie prace spełniające wymagania konkursu, złożone w szkole, będą promowane dodatkową oceną z PLASTYKI.

       Cele i zasady konkursu:

       Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Portret rodzinny w szarości”, kategoria wiekowa 16-18:

       – popularyzacja technik plastycznych,

       – sprzyjanie rozwojowi i popularyzacji zainteresowań,

       – wzmacnianie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez prezentację dokonań młodych

       twórców,

       – kształtowanie postawy aktywnego uczestnictwa i odbioru kultury,

       – rozwój talentów plastycznych.

       Spróbuj przenieść swoje refleksje o rodzinie na papier i stwórz pracę rysując, malując, fotografując, wyklejając tematy związane z szeroko pojętym portretem rodzinnym posługując się bogactwem czerni, szarości i bieli.

       W terminie do 4 marca 2022 r. wykonaj pracę techniką monochromatyczną.

       Oddaj pracę swojemu nauczycielowi plastyki.

       Do pracy należy dołączyć wymagane oświadczenia.

       Szczegóły i wzory oświadczeń w linku: https://drive.google.com/file/d/1Q5YtrbdCILgCPB5YT7N1D9l0NfXhLtnA/view

       Powodzenia

       Inga Sławik-Kubiak