• Klasy 1 po podstawówce

     • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

      DLA KLAS I LICEUM CZTEROLETNIEGO – ROK SZKOLNY 2021/2022

      UWAGA: Proszę zwrócić uwagę na zmianę oznaczenia klas: 1Cp i 1Dp

      Klasa 1Ap profil społeczno-prawny (przedmioty rozszerzone: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie)

      Klasa 1Bp profil przyrodniczo-medyczny (przedmioty rozszerzone: matematyka, grupa 1Bp/1: biologia, chemia; grupa: 1Bp/2: geografia, język angielski)

      Klasa 1Cp profil biznesowy (przedmioty rozszerzone: geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski)

      Klasa 1Dp profil politechniczny (przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka)

      L.p.

      Klasy

      Autor

      Tytuł podręcznika / seria

      Wydawnictwo

      Nr dopuszczenia MEN

      JĘZYK POLSKI

      1.

      1Ap, 1Bp, 1Cp, 1Dp

      Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski

      Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

      952/1/2019

      2.

      1Ap, 1Bp, 1Cp, 1Dp

      Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski

      Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

      952/2/2019

      JĘZYK ANGIELSKI

      3.

      Wyboru podręcznika dokona nauczyciel po przeprowadzeniu diagnozy i zakwalifikowaniu do grupy o określonym poziomie zaawansowania

      Lewis Lansford, Daniel Barber, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 1
      + ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/1/2019

      4.

      Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 2

      + ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/2/2019

      JĘZYK NIEMIECKI

      5.

      1Ap, 1Bp, 1Cp, 1Dp

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 1. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/1/2019

      HISTORIA

      6.

      1Bp, 1Cp, 1Dp

      Marcin Pawlak, Adam Szweda

      Poznać przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

       

      1021/1/2019

      7.

      1Ap

      Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski

       

      Zrozumieć przeszłość 1. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

       

      1019/1/2019

       

      MATEMATYKA

      8.

      1Ap, 1Cp

      Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, Karolina Wej

      MATeMAtyka 1. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

       

      971/1/2019

      9.

      1Bp, 1Dp

      Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek, Karolina Wej

      MATeMAtyka 1. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

       

       

      988/1/2019

       

      WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

      10.

      1Ap, 1Cp

      Arkadiusz Janicki, Jerzy Komorowski, Arkadiusz Peisert

      W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1035/1/2019

      11.

      1Bp, 1Dp

      Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Mariusz Menz

      W centrum uwagi 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1034/1/2019

      BIOLOGIA

      12.

      1Ap, 1Bp/2 – grupa, 1Cp, 1Dp

      Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1006/1/2019

      13.

      1Bp/1 - grupa

      Marek Guzik, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Władysław Zamachowski

      Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1010/1/2019

      CHEMIA

      14.

      1Ap, 1Bp/2 – grupa, 1Cp, 1Dp

      Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

      To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      994/1/2019

      15.

      1Bp/1 –grupa

      Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

      To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      991/1/2019

      GEOGRAFIA

      16.

      1Ap, 1Bp/1 - grupa, 1Dp

      Roman Malarz, Marek Więckowski

       

      Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

      983/1/2019

      17.

      1Bp/2 – grupa, 1Cp

      Roman Malarz, Marek Więckowski, Paweł Kroh

      Oblicza geografii 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      973/1/2019

      FIZYKA

      18.

      1Ap, 1Bp, 1Cp

      Marcin Braun, Weronika Śliwa

      Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      1001/1/2019

      19.

      1Dp

      Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach

      Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres rozszerzony.

       

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

       

      975/1/2019

      INFORMATYKA

      20.

      1Dp

      Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

      Informatyka na czasie 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      1037/1/2019

      21.

      1Ap, 1Bp, 1Cp

      Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

      Informatyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 1. Zakres podstawowy

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

      974/1/2019

      PLASTYKA

      22.

      1Ap, 1Bp, 1Cp, 1Dp

      Anita Przybyszewska-Pietrasiak

      Plastyka. Podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. Poziom podstawowy

      Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON Sp. z o.o.

      1054/2019

      EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

      23.

      1Ap, 1Bp, 1Cp, 1Dp

      Bogusława Breitkopf, Mariusz Cieśla

       

      Edukacja dla bezpieczeństwa, podręcznik, szkoła ponadpodstawowa, zakres podstawowy

       

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

      992/2019

      RELIGIA

      24.

      1Ap, 1Bp, 1Cp, 1Dp

      Ks. dr Radosław Mazur

      Szukam wolności

      Wydawnictwo Św. Wojciecha

      AZ-3-01/18

       

     • Klasy 2 po podstawówce

     • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

      DLA KLAS II LICEUM CZTEROLETNIEGO – ROK SZKOLNY 2021/2022

       

      L.p.

      Klasy

      Autor

      Tytuł podręcznika / seria

      Wydawnictwo

      Nr dopuszczenia MEN

      JĘZYK POLSKI

      1.

      2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Dp, 2Ep

      Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski

      Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

      952/3/2020

       

      Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski

      Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

      952/4/2020

      JĘZYK ANGIELSKI

      2.

      A3 (2Ap/2Bp)

      gr. A. Ozga

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4

      oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      3.

      A4 (2Ap/2Bp)

      gr. B. Guglas

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      4.

      A5 (2Ap/2Bp)

      gr. M. Horak

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 2

      oraz ćwiczenia - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/2/2019

       

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3

      oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      5.

      A6 (2Ap/2Bp)

      gr. Ł. Galus

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 2

      oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/2/2019

      6.

      2Cp/1/2

      gr. M. Przywara

      Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 2 - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/2/2019

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      7.

      2Cp/2/2

      gr. B. Guglas

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      8.

      2Dp/1/2

      gr. Ł. Galus

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      9.

      2Dp/2/2

      gr. M. Horak

      Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 2 - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/2/2019

       

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      10.

      2Ep/1/2

      gr. B. Guglas

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      11.

      2Ep/2/2

      gr. M. Przywara

      Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 2 - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/2/2019

       

       

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      JĘZYK NIEMIECKI

      12.

      2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Dp, 2Ep

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      13.

      N15 (2Ap/2Bp)

      gr. A. Ciepły

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      14.

      N16 (2Ap/2Bp)

      gr. E. Jóźków

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      15.

      N17 (2Ap/2Bp)

      gr. K. Jonko

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      16.

      N18 (2Ap/2Bp)

      gr. R. Turzańska

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      17.

      2Cp/1/2

      gr. E. Jóźków

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      18.

      2Cp/2/2

      gr. R. Turzańska

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      19.

      2Dp/1/2

      gr. A. Ciepły

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      20.

      2Dp/2/2

      gr. K. Jonko

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      21.

      2Ep/1/2

      gr. E. Jóźków

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      22.

      2Ep/2/2

      gr. K. Jonko

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 2. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/2/2019

      HISTORIA

      23.

      2Bp, 2Cp, 2Dp, 2Ep

      Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska

      Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

       

      1021/2/2020

      24.

      2Ap

      Paweł Klint

       

       

      Zrozumieć przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

       

      1019/2/2020

       

      MATEMATYKA

      25.

      2Ap, 2Ep

      Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek

       

      MATeMAtyka 2. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

       

      971/2/2020

      26.

      2Bp, 2Cp, 2Dp

      Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha

      MATeMAtyka . Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

       

       

      988/2/2020

       

      WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

      27.

      2Ap, 2Ep

      Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Ewa Martinek

      W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1035/2/2020

      28.

      2Bp, 2Cp, 2Dp

      Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki

      W centrum uwagi 2. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1034/2/2020

      BIOLOGIA

      29.

      2Ap, 2Cp, 2Dp, 2Ep

      Anna Helmin, Jolanta Holeczek

      Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1006/2/2020

      30.

      2Bp

      Marek Guzik, Ryszard Kozik, Władysław Zamachowski

      Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1010/2/2020

      CHEMIA

      31.

      2Ap, 2Cp, 2Dp, 2Ep

      Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

      To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      994/1/2019

      Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

      To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      994/2/2020

      2Bp

      Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

      To jest chemia. Część 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      991/1/2019

      GEOGRAFIA

      32.

      2Ap, 2Bp, 2Dp

      Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Tomasz Rachwał, Paweł Kroh

       

      Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

      983/2/2020

      33.

      2Cp, 2Ep

      Tomasz Rachwał, Wioletta Kilar

      Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      973/2/2020

      FIZYKA

      34.

      2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Ep

      Marcin Braun, Weronika Śliwa

      Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 2 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      1001/2/2020

      35.

      2Dp

      Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach, Jerzy M. Kreiner

      Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres rozszerzony.

       

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

       

      975/2/2020

      INFORMATYKA

      36.

      2Dp

      Janusz Mazur, Paweł Perekietka, Zbigniew Talaga, Janusz S. Wierzbicki

      Informatyka na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      1037/2/2019

      37.

      2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Ep

      Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

      Informatyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 2. Zakres podstawowy

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

      974/2/2020

      PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

      38.

      2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Dp, 2Ep

      Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

      Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

      Nowa Era Spółka z o.o.

      1039/2020/z1

       

      RELIGIA

      39.

      2Ap, 2Bp, 2Cp, 2Dp, 2Ep

      Red. ks. prof. Radosław Mazur, ks. dr Marcin Wojtasik

      Szukam dojrzałej wiary

      Wydawnictwo Św. Wojciecha

       

       

     • Klasy 3 po podstawówce

     • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

      DLA KLAS III LICEUM CZTEROLETNIEGO – ROK SZKOLNY 2021/2022

       

      L.p.

      Klasy

      Autor

      Tytuł podręcznika / seria

      Wydawnictwo

      Nr dopuszczenia MEN

      JĘZYK POLSKI

      1.

      3Ap, 3Bp, 3Cp, 3Dp, 2Ep

      Adam Kalbarczyk, Dariusz Chemperek, Dariusz Trześniowski

      Oblicza epok. Język polski. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Część 1. Zakres podstawowy i rozszerzony

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

      952/5/2021

      JĘZYK ANGIELSKI

      2.

      A21 (3Ap/3Bp)

      gr. A. Ozga

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4

      oraz ćwiczenia - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      3.

      A22 (3Ap/3Bp)

      gr. M. Horak

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      4.

      A23 (3Ap/3Bp)

      gr. Ł. Galus

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4

      oraz ćwiczenia - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      5.

      A24 (2Ap/2Bp)

      gr. M. Przywara

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 2

      oraz ćwiczenia - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/2/2019

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      6.

      3Cp/1/2

      gr. B. Guglas

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      7.

      3Cp/2/2

      gr. M. Przywara

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      8.

      3Dp/1/2

      gr. Ł. Galus

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      9.

      3Dp/2/2

      gr. A. Ozga

      Daniel Barber, Hugh Dellar, Andrew Walkley, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński, Beata Polit

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 3 oraz ćwiczenia - kontynuacja

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/3/2019

      10.

      3Ep/1/2

      gr. B. Guglas

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      11.

      3Ep/2/2

      gr. A. Ozga

      Hugh Dellar, Andrew Walkley, Daniel Barber, Lewis Lansford, Amanda Jeffries, Robert Górniak, Zbigniew Pokrzewiński

       

       

      My Perspectives. Podręcznik do języka angielskiego dla liceów i techników. Część 4 oraz ćwiczenia

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      943/4/2020

      JĘZYK NIEMIECKI

      12.

      3Ap, 3Bp, 3Cp, 3Dp, 3Ep

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      13.

      N21 (3Ap/3Bp)

      gr. A. Ciepły

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      14.

      N22 (3Ap/3Bp)

      gr. E. Jóźków

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      15.

      N23 (3Ap/3Bp)

      gr. R. Turzańska

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      16.

      N24 (3Ap/3Bp)

      gr. K. Jonko

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      17.

      3Cp/1/2

      gr. A. Ciepły

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      18.

      3Cp/2/2

      gr. R. Turzańska

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      19.

      3Dp/1/2

      gr. A. Ciepły

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      20.

      3Dp/2/2

      gr. K. Jonko

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      21.

      3Ep/1/2

      gr. A. Ciepły

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      22.

      3Ep/2/2

      gr. R. Turzańska

      Beata Jaroszewicz, Jan Szurmant, Anna Wojdat-Niklewska

      PERFEKT 3. Podręcznik. Język niemiecki dla liceów i techników + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      942/3/2020

      HISTORIA

      23.

      3Bp, 3Cp, 3Dp, 3Ep

      Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz, Stanisław Roszak

      Poznać przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

       

      1021/3/2021

      24.

      3Ap

      Tomasz Krzemiński, Aneta Niewęgłowska

       

       

      Zrozumieć przeszłość 3. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

       

      1019/3/2021

       

      MATEMATYKA

      25.

      3Ap, 3Ep

      Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Jolanta Wesołowska

      MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

       

      971/3/2021

      26.

      3Bp, 3Cp, 3Dp

      Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, Dorota Ponczek, Jolanta Wesołowska

      MATeMAtyka 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

       

       

      988/3/2021

       

      WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

      27.

      3Ap, 3Ep

      Sławomir Drelich, Arkadiusz Janicki, Justyna Kięczkowska, Agnieszka Makarewicz-Marcinkiewicz, Liliana Węgrzyn-Odzioba

      W centrum uwagi 3. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1035/3/2021

      BIOLOGIA

      28.

      3Ap, 3Cp, 3Dp, 3Ep

      Jolanta Holeczek

      Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1006/3/2021

      29.

      3Bp

      Franciszek Dubert, Marek Guzik, Anna Helmin, Jolanta Holeczek, Stanisław Krawczyk,  Władysław Zamachowski

      Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      1010/3/2021

      CHEMIA

      30.

      3Ap, 3Cp, 3Dp, 3Ep

      Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod

      To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna.  Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o

      994/2/2020

      31.

      3Bp

      Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

      To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      991/2/2020

      GEOGRAFIA

      32.

      3Ap, 3Bp, 3Cp, 3Dp

      Czesław Adamiak, Marcin Świtoniak, Anna Dubownik, Marcin Nowak, Barbara Szyda

       

      Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

       

      Nowa Era Spółka z o.o

      983/3/2021

      33.

      3Ep

      Marcin Świtoniak, Teresa Wieczorek, Roman Malarz, Tomasz Karasiewicz, Marek Więckowski

      Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o

      973/3/2021

      FIZYKA

      34.

      3Ap, 3Bp, 3Ep

      Marcin Braun, Weronika Śliwa

      Odkryć fizykę. Podręcznik dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      1001/3/2021

      35.

      3Cp, 3Dp

      Maria Fiałkowska, Barbara Sagnowska, Jadwiga Salach,

      Fizyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres rozszerzony.

       

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

       

      975/3/2021

      INFORMATYKA

      36.

      3Dp

       

      Brak dopuszczenia – informacja we wrześniu

       

       

      37.

      3Ap, 3Bp, 3Cp,3Ep

      Wanda Jochemczyk, Katarzyna Olędzka

      Informatyka. Podręcznik. Liceum i technikum. Klasa 3. Zakres podstawowy

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A

      974/3/2021

      PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

      38.

      3Ap, 3Bp, 3Cp, 3Dp, 3Ep

      Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

      Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych - kontynuacja

      Nowa Era Spółka z o.o.

      1039/2020/z1

       

      RELIGIA

      39.

      3Ap, 3Bp, 3Cp, 3Dp, 3Ep

      Ks. prof. Jan Szpet, Danuta Jackowiak

      Moje miejsce w świecie

      Wydawnictwo Św. Wojciecha

      AZ-42-01/10-PO-1/12

       

     • Klasy 3 po gimnazjum

     • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

      DLA KLAS III LICEUM TRZYLETNIEGO

       

      L.p.

      Klasy

      Autor

      Tytuł podręcznika / seria

      Wydawnictwo

      Nr dopuszczenia MEN

      JĘZYK POLSKI

      1.

      3A, 3B, 3C, 3D

       

      Małgorzata Chmiel, Anna Równy, Robert Pruszczyński

       

      Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3. 

       

      Nowa Era Spółka z o.o

      425/5/2014

      JĘZYK ANGIELSKI

      2.

      A11 (3A/B) – gr.

      A. Ozga

      Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sosnowska

      Oxford Solutions Upper-Intermediate.

      poziom B2/C1 - kontynuacja

      Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

      733/4/2016

      3.

      A12 (3A/B) – gr.

      M. Przywara

      Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sosnowska

      Oxford Solutions Upper-Intermediate.

      poziom B2/C1 - kontynuacja

      Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

      733/4/2016

      M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, B. Trapnell

      Longman Repetytorium Maturalne. Poziom rozszerzony.  DODATKOWY MATERIAŁ EDUKACYJNY

      Wydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      843/2017

      4.

      A13 (3A/B) – gr.

      B. Guglas

      Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell

      Longman Repetytorium maturalne. Podręcznik wieloletni do języka angielskiego - poziom podstawowy DODATKOWY MATERIAŁ EDUKACYJNY

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      887/2017

      5.

       

      A14 (3A/B) – gr.

      M. Horak

      Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sosnowska

      Oxford Solutions Intermediate.

      poziom B1/B2 - kontynuacja

      Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

      733/3/2015

      Marta Umińska, Bob Hastings, Dominika Chandler, Rod Fricker, Angela Bandis, Beata Trapnell

      Longman Repetytorium maturalne. Podręcznik wieloletni do języka angielskiego - poziom podstawowy DODATKOWY MATERIAŁ EDUKACYJNY

      Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      887/2017

      6.

      3C/1/2 – gr.

      M. Przywara

      Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sosnowska

      Oxford Solutions Upper-Intermediate.

      poziom B2/C1 + ćwiczenia - kontynuacja

      Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

      733/4/2016

      M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, B. Trapnell

      Longman Repetytorium Maturalne. Poziom rozszerzony.  DODATKOWY MATERIAŁ EDUKACYJNY

      Wydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      843/2017

      7.

      3C/2/2 – gr.

      M. Horak

      Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sosnowska

      Oxford Solutions Upper-Intermediate.

      poziom B2/C1 - kontynuacja

      Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

      733/4/2016

      M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, B. Trapnell

      Longman Repetytorium Maturalne. Poziom rozszerzony.  DODATKOWY MATERIAŁ EDUKACYJNY

      Wydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      843/2017

      8.

      3D/1/2 – gr.

      Ł. Galus

      M. Umińska, B. Hastings, D. Chandler, R. Fricker, B. Trapnell

      Longman Repetytorium Maturalne. Poziom rozszerzony.  DODATKOWY MATERIAŁ EDUKACYJNY

      Wydawnictwo Pearson Central Europe Sp. z o.o.

      843/2017

      9.

      3D/2/2 – gr.

      M. Horak

      Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sosnowska

      Oxford Solutions Intermediate.

      poziom B1/B2 - kontynuacja

      Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

      733/3/2015

      Tim Falla, Paul A Davies, Joanna Sosnowska

      Oxford Solutions Upper-Intermediate.

      poziom B2/C1 - kontynuacja

      Oxford University Press Polska Sp. z o.o.

      733/4/2016

      JĘZYK NIEMIECKI

      10.

      N11 (3A/B) – gr.

      A. Ciepły

      B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

      Infos  3. Abschlusskurs. Podręcznik wieloletni. 

      + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o. 

      451/5,6/2014 /2015

      11.

      N12 (3A/B) – gr.

      K. Jonko

      B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

      Infos  4. Aufbaukurs. Podręcznik wieloletni.

      + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o. 

      451/7/2016

      12.

      N13 (3A/B) – gr.

      R. Turzańska

      B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

      Infos  3. Abschlusskurs. Podręcznik wieloletni. 

      + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o. 

      451/5,6/2014 /2015

      13.

      N14 (3A/B) – gr.

      E. Jóźków

      B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

      Infos  3. Abschlusskurs. Podręcznik wieloletni. 

      + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o. 

      451/5,6/2014 /2015

      14.

      3C/1/2 – gr.

      R.Turzańska

      B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

      Infos  4. Aufbaukurs. Podręcznik wieloletni.

      + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o. 

      451/7/2016

      15.

      3C/2/2 – gr.

      K. Jonko

      B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

      Infos  4. Aufbaukurs. Podręcznik wieloletni.

      + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o. 

      451/7/2016

      16.

      3D/1/2

      E. Jóxków

      B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

      Infos  3. Abschlusskurs. Podręcznik wieloletni. 

      + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o. 

      451/5,6/2014 /2015

      17.

      3D/2/2

      R.Turzańska

      B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

      Infos  3. Abschlusskurs. Podręcznik wieloletni. 

      + ćwiczenia

      Pearson Central Europe Sp. z o.o. 

      451/5,6/2014 /2015

      HISTORIA

      18.

      3A

      P. Galik

       

      Zrozumieć przeszłość. Lata 1815 - 1939. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 3

      Nowa Era Spółka z o.o.

      642/3/2014

      J. Kłaczkow, A. Zielińska

       

      Zrozumieć przeszłość. Dzieje najnowsze po 1939 r. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 4.

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      642/4/2015

      MATEMATYKA

      19.

      3C, 3D

      Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Wesołowska J.

       

      MATeMAtyka 3. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      360/3/2014/2016

      20.

      3A, 3B

      Babiański W., Chańko L., Czarnowska J., Wesołowska J.

       

      MATeMAtyka. Podręcznik dla klasy 3 szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym.

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      378/3/2014/2016

      WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

      21.

      3A

      Maciej Batorski

       

      Wiedza o społeczeństwie 3. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Seria Ciekawi świata

       

      Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON

      577/3/2014/2017

      FIZYKA

      22.

      3D

      Marcin Braun, Agnieszka Byczuk, Krzysztof Byczuk, Elżbieta Wójtowicz

       

      Zrozumieć fizykę. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenie ogólne w zakresie rozszerzonym cz. 3

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      632/3/2014/2016

      BIOLOGIA

      23.

      3B

      Franciszek Dubert, Ryszard Kozik, Stanisław Krawczyk, Adam Kula, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

      Biologia na czasie 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      564/2/2013/2016

      Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

      Biologia na czasie 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.                                                 

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      564/3/2014

      CHEMIA

      24.

      3B

      Maria Litwin,Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska

      To jest chemia. Część 2. Chemia organiczna. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      528/2/2013/2016

      GEOGRAFIA

      25.

      3C

      Tomasz Rachwał

       

      Oblicza geografii 2. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      501/2/2013/2016

      Roman Malarz, Marek Więckowski

      Oblicza geografii 3. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

      Nowa Era Spółka z o.o.

      501/3/2014

      HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

      26.

      3B, 3C, 3D

       

      Jarosław Centek

       

      Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

       

      Nowa Era Spółka z o.o.

      659/3/2014

      Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński

       

      Poznać przeszłość. Europa i świat. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum.  

      Nowa Era Spółka z o.o.

      659/4/2015

      RELIGIA

      27.

      3A, 3B, 3C, 3D

      (red.) ks.prof.J. Szpet,
      D. Jackowiak

      Moje miejsce w rodzinie - podręcznik do nauki religii dla trzeciej klasy szkół ponadgimnazjalnych.

      Wydawnictwo Św. Wojciecha